ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
--------------------------------

                     ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำจากเขตรถไฟเชื่อมตลาดชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ)  ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ รายนั้น

                     ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น  ราคาที่เสนอ  ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคารวม VAT

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ