ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                       ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างว่างท่อเมนประปาขยายเขตการให้บริการน้ำประปาบริเวณปลายเมนไปทางหมู่บ้านสามพระยา  ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๕.๓๐ น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๒ รายนั้น
                       คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนราคาจำนวน ๒ ราย ดังนี้
                       ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                       ๒. บริษัท ภัทรอนันต์ คอนสตรัคชั่น  จำกัด
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ