ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                  ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำจากเขตรถไฟเชื่อมตลาดชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน  ๓ รายนั้น

                  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  ๓ ราย ดังนี้
                  ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                  ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                  ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนารัตน์วิศวกร

 
ประกาศ  ณ วันที่  ๒๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ