บุคลากรกองการประปา เทศบาลเมืองชะอำ


นายสุนทร  สุริยารังสรรค์
ผู้อำนวยการกองการประปา

นายสุนทร  สุริยารังสรรค์
หัวหน้าฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
      
นายพนม  เทียนเครือ
หัวหน้าฝ่ายผลิต
นางนุชนภา  กุณฑีทอง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
      
นางอุไร  หิญชีระนันท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
      
 


โครงสร้างกองการประปา
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ