ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-----------------------------

                        ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๐   ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  ๔ รายนั้น

                        ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้   ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า  ราคาที่เสนอ   ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นราคารวม VAT
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืิองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ