ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-----------------------------

                      ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ  ลงวันที่ ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนี้น
                    
                       ผลปรากฏว่า   มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้   บริษัท ณัฐฐชา  สื่อสร้างสรรค์ จำกัด  ราคาที่เสนอ  ๕๑๘,๐๐๐.๐๐  บาท  เป็นราคาที่รวม  VAT

 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ