ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
------------------

                   ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่อนเอกสารเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่ีงมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๓ รายนั้น
                   คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้
                   ๑. บริษัท ณัฐฐชา สื่อสร้างสรรค์ จำกัด
                   ๒. บริษัท เจ. อาร์. เพลย์ กราวน์ด จำกัด
                   ๓. บริษัท เค พี เบ็ส  จำกัด
 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ