ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
------------------

                   ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกชลประทาน ๑ หนองตะกวด (ชุมชนหนองคาง) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่อนเอกสารเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่ีงมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๗ รายนั้น
                   คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๗ ราย ดังนี้
                   ๑. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
                   ๒. พระลักษณ์ก่อสร้าง
                   ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                   ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ศรุตยา คอนสตรัคชั่น
                   ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจริญกันตินันท์
                   ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เจริญกิจ เพชรบุรี ก่อสร้าง
                   ๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนารัตน์วิศวกร
 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ