ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
------------------------------------
 
 
                    ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ)  ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๔ รายนั้น

                    ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้    ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคสุชินคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ  ๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐  บาท   เป็นราคารวม VAT

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ