ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
--------------------------

                  ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำข้างร้านชะอาน (ชุมชนบ้านสระ) ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๗ รายนั้น
                  คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๗ ราย ดังนี้
                  ๑. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
                  ๒. พระลักษณ์ก่อสร้าง
                  ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมนตรา
                  ๔. บริษัท ชินาภัค  คอนกรีต จำกัด
                  ๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                  ๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                  ๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจ เพชรบุรี ก่อสร้าง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ