ปิดน้ำประปาเพื่อล้างถังตกตะกอน
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560   ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

  ชุมชนหนองตาพด  ชุมชนคลองเทียน  ชุมชนสะพานหิน  ชุมชนปากคลอง ชุมชนสหคาม ชุมชนหนองแจง ชุมชนทุ่งตะกาดพลี  ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่  ชุมชนบ้านสระ  ชุมชนบ้านพลี  ชุมชนหัวบ้าน  ชุมชนบ้านใหญ่  ชุมชนตลาด ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ  และชุมชนบ่อแขมด้านใต้

ขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวสำรองน้ำไว้ใช้ ในวันดังกล่าว
 
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ