ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------

                 ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่สาธารณะห้วยทรายใต้เชื่อมถนนสามพระยา (ชุมชนสามพระยาสันติสุข) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๗ รายนั้น 

                 ผลปรากฎว่ามีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้   ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า  ราคาที่เสนอ  ๑,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นราคารวม VAT

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ