ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
---------------------------------------


                    ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าสปริงฟิลด์เชื่อมมุ่งทะเล (ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ)  ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๕ รายนั้น
                    ผลปรากฎว่า  มีผู้มีเสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนารัตน์วิศวกร  ราคาที่เสนอ  ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคารวม VAT

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ