ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
---------------------------

                        ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระน้ำห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)  ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ซึ่่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น
                        ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้   ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า  ราคาที่เสนอ  ๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคารวม VAT

ประกาศ  ณ  วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ