ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-----------------------------------

                    ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งราวกันตกรอบสระน้ำห้วยทรายใต้ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)  ลงวนที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน ๕ รายนั้น

                    คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๕ ราย ดังนี้
                    ๑. บริษัท กอบกุ้งทอง จำกัด
                    ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                    ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                    ๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนารัตน์วิศวกร
                    ๕. บริษัท ศรัทธารักษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ