ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
--------------------------------

                  ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเกตุแกล้ว (เจ้าลาย ๔) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑๕ รายนั้น
                  ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้    ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคสุชินคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ  ๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นราคารวม VAT 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ