ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------


                        ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมต่อจากบ้านนายสำราญถึงบ้านนายอ๊อด (หลังสุบิน) (ชุมชนบ่อแขมด้านใต้)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2560  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 14 รายนั้น
                        ผลปรากฎว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้   ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า  ราคาที่เสนอ  5,800,000.00 บาท  เป็นราคารวม VAT

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ