ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
--------------------------------

                       ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ ได้จัดสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  โดยกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  เวลา  10.00 น. ปรากฎว่า  ร้านมีเดีย พลัส  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงิน  312,000 บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
                
                       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ