ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
---------------------

                          ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2560  ลงวันที่ 25 เมษายน 2560  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา  ในวันที่ 25 เมษายน 2560  ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 3 ราย นั้น

                          คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้
                          1. ร้านมีเดีย  พลัส
                          2. ร้านแสงเพชรมีเดีย
                          3. ร้าน วี.พี. สื่อการสอน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ