ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
---------------------------

                       ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบล๊อกคอนกรีตพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชะอำ  ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ ราย นั้น 
                       ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้    ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรินทร์เพชรบุรีก่อสร้าง  ราคาที่เสนอ ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นราคารวม VAT

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ