ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
--------------------------

                          ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างชายหาดชะอำระยะที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐  ซึี่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ รายนั้น
                          ผลปรากฎว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้   บริษัท บางกอกไฟถนน จำกัด  ราคาที่เสนอ  ๑๖,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นราคารวม VAT

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ