ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-----------------------


                      ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหนองตาพดเส้นเมน 0.60 เมตร (ฝั่งเดียว) ชุมชนบ้านหนองตาพด  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 5 รายนั้น
                      ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ  3,028,000.00  บาท  เป็นราคารวม VAT

 
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560(นายนุกูล   พรสมบุรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ