ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
----------------------------

                      ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ้านพลีช่วงหลังโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีซอยทาวน์เฮ้าส์อยู่สบาย (ชุมชนบ้านพลี)  ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 20 เมษายน 2560  ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 4 รายนั้น

                      คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 4 ราย ดังนี้
                      1. พระลักษณ์ก่อสร้าง
                      2. บริษัท ชินาภัค  คอนกรีต จำกัด
                      3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                      4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคสุชินคอนสตรัคชั่น

 
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ