ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
----------------------------------

                      ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 รายนั้น
                      ผลปรากฎว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                                      ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า   ราคาที่เสนอ   696,000.00  บาท  เป็นราคารวม VAT


ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ