ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
--------------------------------------

                       ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ 1 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)  ลงวันที่ 30  มีนาคม 2560  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา  ในวันที่ 30 มีนาคม 2560   ถึงวันที่ 11  เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 5 รายนั้น

                       คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน 5 ราย  ดังนี้
                       1. พระลักษณ์ก่อสร้าง
                       2. บริษัท ชินาภัค  คอนกรีต  จำกัด
                       3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                       4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                       5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 
ประกาศ  ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560


(นายนุกูล    พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ