ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-----------------------------

                  ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเข้าหาดทัศนีย์ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร  จำนวน 3 รายนั้น
                  คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้อื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  3 ราย ดังนี้
                  1. พระลักษณ์ก่อสร้าง
                  2. ห้างหุ้่นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
 

ประกาศ  ณ วันที่  18 เมษายน 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ