ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
----------------------------

                ตามประกาศเทศลบาลเมืองชะอำ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  ได้จัดสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกาา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ปรากฎว่า ผู้จัดการร้าน วี.พี.สื่อการสอน  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  เป็นเงิน  600,000 บาท  (หกแสนบาทถ้วน)

                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ