ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับ
---------------------------------

                    ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.00 น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 3 ราย นั้น

                    คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน 3 ราย ดังนี้
                    1. ร้าน วี.พี. สื่อการสอน
                    2. ร้านมนัสนันท์การค้า
                    3. ร้านเพชรวรินทร์

 
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ