ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
---------------------------

                        ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านใต้)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้ผู้เสนอราคาจำนวน 14 รายนั้น

                        ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  ดังนี้   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น  ราคาที่เสนอ  3,080,000.00  เป็นราคารวม VAT

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ