ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
------------------------

                      ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตประชาอุทิศเชื่อมป่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 31 มกราคม 2560  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 18 รายนั้น
                     
                      ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                                  - ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า  ราคาที่เสนอ  2,100,000.00  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวม VAT
 
ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ