ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
----------------------------------

                            ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ทำการชุมชนชัยมงคล (ชุมชนชัยมงคล)  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา  16.30 น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 3 ราย นั้น

                            คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้
                            1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พัชรินทร์เพชรบุรีก่อสร้าง
                            2. ห้างปุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.อาร์.ซีวิล
                            3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนากร เพชรบุรีก่อสร้าง

 
ประกาศ ณ วันทีี่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ