ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-----------------------------------

                 ตามประกาศเทศบาเลมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2560  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 18 รายนั้น 
                 ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้  
                          -  ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า  ราคาที่เสนอ  9,420,000.00 บาท  เป็นราคาที่รวม VAT

 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ