ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
------------------------------

                         ตามประกาศ เทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกบ้านนายอนุสรณ์  นิ่มนวล ช่วงที่ 2 (ชุมชนหนองคาง)  ลงวันที่ 25 มกราคม 2560  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 6 รายนั้น 
                         ผลปรากฎว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้  
                                - ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า   จำนวน  770,000  บาท  เป็นราคารวม VAT
 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560


(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ