ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
------------------------------------

                   ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อจากบ้านนายสมาน มะลิทอง - ถนนรถไฟ (ต้นงิ้ว - ช่วงที่ 2) (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านเหนือ)  ลงวันที่ 17 มกราคม 2560  ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

                   เนื่องจาก ประกาศรายชื่อผู้ชนะผิดรายที่ถูกต้อง คือ หจก. โชคสุชินคอนสตรัคชั่น เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  ราคาที่ตกลงจ้าง คือ 677,000  บาท  (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นราคารวม VAT

                   เทศบาลเมืองชะอำ  ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ