ตามที่เทศบาลเมืองชะอำ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้านข้างและด้านหลังโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด  (ุชุมชนบ้านหนองตาพด)  ลงวันที่ 17 มกราคม 2560  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา  ในวันที่ 17 - 26 มกราคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 4 รายนั้น ได้แก่
                          1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                          2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                          3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรุตยา คอนสตรัคชั่น
                          4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.อาร์.ชีวิล

                          จากการเสนอราคาปรากฏว่าผู้ที่เสนอราคาดีที่สุด คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น ราคาที่ีเสนอ  1,488,000.00  บาท   เป็นราคาที่รวม VAT  แล้ว
                          ประกาศ  ณ  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ