ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมต่อจากบ้านนายสมาน มะลิทอง - ถนนรถไฟ (ต้นงิ้ว - ช่วงที่ 2) (ชุมชนบ้านบ่อแขมด้านเหนือ)  ลงวันที่ 17 มกราคม  2560  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 17 - 26 มกราคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  มีผู้มีสิทธิเสนอราคา จำนวน 4 ราย
                  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า
                  2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
                  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ศรุตยา  คอนสตรัคชั่น
                  4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.อาร์. ชีวิล

                  ผลปรากฏว่าผู้ชนะการเสนอราคา  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า  ราคาที่เสนอ  684,000.00 บาท  เป็นราคาที่รวม VAT
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ