ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

             ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนหนองเหียง ช่อง 2 ปล่องไฟ (ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)  ลงวันที่  11  มกราคม 2560  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 รายนั้น
             ผลปรากฎว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ   ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า  ราคาที่เสนอ  1,125,000.00  บาท  เป็นราคารวม VAT


ประกาศ  ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ)
 นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ