ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-------------------------------------

                     ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยรวมใจพัฒนา 15 (ชุมชนรวมใจพัฒนา)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 11 ราย นั้น
                     ผลปรากฎว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                            - ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมพลการค้า    ราคาที่เสนอ  2,200,000.00  บาท  เป็นราคารวม VAT
 

ประกาศ  ณ วันที่ 23  ธันวาคม พ.ศ. 2559


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ