ประกาศเทศบาลมเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
---------------------------

                          ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย นั้น

                          ผลปรากฎว่า  มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ด ซัพพลาย  ราคาที่เสนอ  860,000  บาท  (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  เป็นราคารวม VAT

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


(นายอภินันท์   พรสมบูรณ์ศิริ)
รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ