ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
----------------------------

                      ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ  เรื่อง  สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวนที่ 8 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 4 ราย นั้น

                      คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 4 ราย  ดังนี้
                      1. ร้านเบสเทคโนโลยี  เซอร์วิส
                      2. บริษัท พีรามิดครุภัณฑ์การศึกษา จำกัด
                      3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เอ็ด  ซัพพลาย
                      4. บริษัท ไอ.เอ็ม.ซี  คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


(นายอภินันท์   พรสมบูรณ์ศิริ)
รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ