ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
-----------------------------------------
 

                    ตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ่อประโคน ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองตาพด) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลส 16.30 น. ซึ่ี่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 3 รายนั้น

                   คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้
                   1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุชินคอนสตรััคชั่น
                   2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหวนวัฒนา
                   3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เพิ่มศิริ

 
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


(นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
 
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ