โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชราราม

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชราราม


นางเกศสุดา  อินพันทัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา
ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน
ข้อมูล มิ.ย.60
อนุบาล 1 38
อนุบาล 2 24
อนุบาล 3 45
รวมระดับอนุบาล 107
ประถมศึกษาปีที่ 1 39
ประถมศึกษาปีที่ 2 26
ประถมศึกษาปีที่ 3 31
ประถมศึกษาปีที่ 4 38
ประถมศึกษาปีที่ 5 34
ประถมศึกษาปีที่ 6 35
รวมระดับประถมศึกษา 203
มัธยมศึกษาปีที่ 1 22
มัธยมศึกษาปีที่ 2 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 33
รวมระดับมัธยมศึกษา 85
รวมทั้งสิ้น 395

 

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ