หน่วยงาน


หมายเลขโทรศัพท์

หน้าห้องนายกเทศมนตรี  032 - 471123
หน้าห้องปลัดเทศบาล  032 - 471418
รองปลัดเทศบาล 1 032 - 471500
รองปลัดเทศบาล 2 032- 471421
สำนักปลัด  032 - 471421
       งานทะเบียนและบัตร  032 - 470116
       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  032 - 471222
       งานการเจ้าหน้าที่  032 - 471418
สำนักการช่าง  032 - 471068
กองคลัง   (จัดเก็บรายได้)        032 - 471823
        งานพัสดุ - การเงิน-บัญชี  032 - 472139
กองการประปา  032 - 471646
กองสวัสดิการสังคม  032 - 470477
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        032 - 471221
         ศูนย์บริการสาธารณสุข 032 - 471674
         งานส่งเสริมและควบคุมโรค 032 - 470686
กองการศึกษา 032 - 471822
         โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ 032 - 471451
         โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย 032 - 508045
         โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 032 - 471453
         โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 032 - 471560
         โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 032 - 406177
         โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 032 - 508118
         โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 032 - 470254
         โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ 032 - 471458
         โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา 032 - 791647
กองวิชาการและแผนงาน 032 - 471665
         ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดชะอำ 032 - 470825
         ประชาสัมพันธ์ 032 - 471124
         สายด่วน Call Center 032 - 472550
         สายด่วน Call Center 1132
สถานธนานุบาล  032 - 471200
 E - mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
 E - mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ