หน่วยงาน


หมายเลขโทรศัพท์

หน้าห้องนายกเทศมนตรี  032 - 471123
หน้าห้องปลัดเทศบาล  032 - 471418
รองปลัดเทศบาล 1  032 - 471500
รองปลัดเทศบาล 2  032 - 471421
สำนักปลัด  032 - 471421
       งานทะเบียนและบัตร  032 - 470116
       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   032 - 471222
       งานการเจ้าหน้าที่   032 - 471418
สำนักการช่าง   032 - 471068
กองคลัง   (จัดเก็บรายได้)  032 - 471823
        งานพัสดุ - การเงิน-บัญชี   032 - 472139
กองการประปา   032 - 471646
กองสวัสดิการสังคม   032 - 470477
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  032 - 471221
         ศูนย์บริการสาธารณสุข   032 - 471674
         งานส่งเสริมและควบคุมโรค   032 - 470686
กองการศึกษา   032 - 471822
         โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ   032 - 471451
         โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย   032 - 508045
         โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา   032 - 471453
         โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม   032 - 471560
         โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้   032 - 406177
         โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ   032 - 508118
         โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด   032 - 470254
         โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ   032 - 471458
         โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา   032 - 791647
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   032 - 471665
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดชะอำ   032 - 470825
ประชาสัมพันธ์   032 - 472550
สายด่วน Call Center  1132
สถานธนานุบาล   032 - 471200
 E - mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
 E - mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 


หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese


QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

แลกเปลี่ยนเงินตรา


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้