ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองชะอำ  เปิดให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใหม่  โดยการจัดเก็บเอกสารด้วย Scanner   และ  Smart  Reader   จึงขอเรียนให้ประชาชนที่จะมาติดต่องานทะเบียนราษฎรหรืองานบัตรประจำตัวประชาชนต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ
 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ