การขอเลขที่บ้าน

           เมื่อมีการปลูกสร้างบ้านใหม่  จะต้องยื่นแบบขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่อเทศบาลแล้ว  ต้องปลูกตามแบบที่ได้รับอนุญาต  เมื่อสร้างเสร็จให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น  เพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน 15 วัน 
          
           เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
                1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
                2. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
                3. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
                4. หนังสือรับรองอาคาร
                5. ผังบริเวณ (ผ.ท9)
           
           ขัั้นตอน
                1. ยื่นคำร้องพร้อมตรวจสอบเอกสาร
                2. เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจบ้าน
                3. กำหนดเลขที่บ้านในระบบคอมฯ / จัดพิมพ์ทะเบียนบ้าน
                4. นายทะเบียนลงนามในเอกสาร / ส่งมอบทะเบียนบ้านให้ผู้ร้อง
 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ