ชุมชนทุ่งตะกาดพลี

   จัดตั้ง 12 กุมภาพันธ์ 2546
   ประธานชุมชน นายบุญเกิด  คะเชียรทร
   จำนวนกรรมการ (คน) 45
   จำนวนสมาชิก (คน) 2,573
   จำนวนครัวเรือน (หลัง) 732

ประวัติชุมชน

ประวัติความเป็นมาของชุมชน จากการเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ เล่าว่าตามตำนาน เรื่อง สังข์ทอง พระสังข์กับเทวดาได้ใช้ทุ่งกว้างบริเวณหมู่บ้านสระ หมู่บ้านพลี และหมู่บ้านทุ่งตะกาดพลีเป็นสถานที่แข่งตีคลี และเดิมลักษณะของบริเวณที่ตั้งชุมชนนี้เป็นทุ่งตะกาด ที่รองรับน้ำที่ไหลมาจากหมู่บ้านชะอำ ในคำว่าคลีเรียกขานตามๆ กันมาเพี้ยนเป็นพลี จึงเรียกบวิเวณนี้ว่า ทุ่งตะกาดพลี  ในความหมายของคำว่า ตะกาด ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ตะกาด  เป็นลักษณะนาม หมายถึง ที่ดินซึ่งอยู่หลังหาดชายทะเลขึ้น แต่น้ำเค็มซึมขึ้นไปถึงได้ ขยายความให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอีก ตะกาดเป็นพื้นที่น้ำทะเลขึ้นถึงและเป็นโคลน เวลาน้ำลงก็เป็นโคลน เวลาน้ำขึ้นก็แฉะๆ เป็นพื้นที่เปล่าประโยชน์ เพราะน้ำมีไม่เพียงพอจะทำประโยชน์ได้

จากลักษณะที่เป็นทุ่งตะกาดที่ทำประโยชน์ไม่ได้ ประชาชนในหมู่บ้านชะอำได้มาเข้าจับจองที่ดินบริเวณนี้ไว้ และขายต่อเพื่อก่อสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรร ในปี  2532 ได้ก่อสร้างหมู่บ้านร่วมสุขเป็นหมู่บ้านแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2534 ได้ก่อสร้างหมู่บ้านโชคบุญมี และหมู่บ้านบัวงามตามลำดับ และพื้นที่ส่วนที่เป็นแอ่งน้ำนั้น เทศบาลเมืองชะอำได้รับงบประมาณจากรัฐบาลให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียรองรับการเจริญเติบโตของบ้านเรือนประชาชน และธุรกิจโรงแรมของชะอำ ปัจจุบันชุมชนทุ่งตะกาดพลี ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านร่วมสุข หมู่บ้านแม่ทองดี หมู่บ้านเสี่ยแอ๊ด(โชคบุญมี) หมู่บ้านบัวทอง-เจริญวัฒนา

ชุมชนทุ่งตะกาดพลี เป็นชุมชนเมืองเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นชุมชนที่ครอบคลุมหมู่บ้านจัดสรรหลายๆ หมู่บ้านไว้ด้วยกัน และมีประชาชนที่ย้ายถิ่นฐานมาเป็นสมาชิกของชุมชนเกือบจะครบ ๗๖ จังหวัด หากใครที่นึกภาพไม่ออกก็ตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลอำเภอชะอำ ชุมชนทุ่งตะกาดพลี จัดตั้งเป็นชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองชะอำ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2540 โดยประชาชนได้พิจารณาคัดเลือกให้
นายบุญเกิด คะเชียรทร เป็นประธานกรรมการชุมชนจนถึงปัจจุบัน

อาณาเขต

 

   ทิศเหนือจรด     บ่อบำบัดน้ำเสีย   ชุมชนทุ่งตะกาดพลี   ตำบลชะอำ
   ทิศใต้จรด         ถนนศรีสกุลไทย  ชุมชน สหคาม ตำบลชะอำ
   ทิศตะวันออกจรด  ถนนคลองเทียน   โรงพยาบาลชะอำ ตำบลชะอำ
   ทิศตะวันตกจรด   ถนนเพชรเกษม  ชุมชนบ้านพลี  ตำบลชะอำ

 
แผนที่ชุมชน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 กันยายน 2020 เวลา 15:07 น.

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ