ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ

  จัดตั้ง 10 กรกฎาคม 2540
  ประธานชุมชน นายเสนาะ  เอี่ยมเอก
  จำนวนกรรมการ (คน) 95
  จำนวนสมาชิก (คน) 1,438
  จำนวนครัวเรือน (หลัง) 297ประวัติชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ 

          หมู่บ้านชะอำ เป็นชุมชนเก่า มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ตั้งอยู่บริเวณหลังสถานีรถไฟบ้านชะอำ ชาวบ้านตั้งรกรากกันอยู่มายาวนาน คาดว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นที่ดอน รายรอบไปด้วยที่ลุ่ม มีห้วย หนอง ตาน้ำ ไว้ทำนา อุปโภค บริโภคตลอดปี  คำว่า บ้านชะอำ มีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงม้าเสด็จผ่านมายังหมู่บ้านนี้ และได้ทรงพักม้าและไพร่พลบริเวณหนองน้ำแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน พระองค์ทรงใช้น้ำในหนองน้ำแห่งนั้น ชำระล้างอานม้าของพระองค์ ชาวบ้านจึงพากันเรียกชื่อหนองน้ำแห่งนั้นว่า หนองชะล้างอานม้า ทำให้หมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า บ้านชะอาน และต่อมาภายหลังได้เพี้ยนมาเป็น บ้านชะอำ จนปัจจุบัน  
          “หมู่บ้านใหญ่ชะอำ เป็นชุมชนเก่าส่วนหนึ่งของ หมู่บ้านชะอำ  ชื่อ บ้านใหญ่ ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณ 160 ปีก่อน บริเวณชุมชนนี้มีบ้านเรือนทรงไทยหลังใหญ่อยู่หลายหลัง เช่น บ้านของปู่ฉุนลูกนายขุนด่าน บ้านยายช้อย บ้านยายเพียร บ้านยายพลู บ้านลาวทึก บ้านปู่ขำ  ซึ่งตั้งอยู่ระแวกศาลาบ้านใหญ่ในปัจจุบัน ทำให้บริเวณนี้จึงเป็นที่เรียกขานจากคนที่อยู่ส่วนอื่นของหมู่บ้านชะอำว่า บ้านใหญ่ เรื่อยมา โดยมีศาลาบ้านใหญ่เป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมของชุมชน 
          เมื่อครั้งที่หมู่บ้านชะอำขึ้นอยู่กับอำเภอนายาง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีประชากรหนาแน่นมาตั้งแต่อดีต จึงมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 5 บ้านล่าง (บ้านใหญ่ในปัจจุบัน) และหมู่ 6 บ้านบน (หัวบ้านในปัจจุบัน) ต่อมาเทศบาลตำบลชะอำได้รวมทั้ง 2 หมู่บ้านจัดตั้งเป็น ชุมชนบ้านชะอำ ซึ่งถือเป็นชุมชนแรกของเทศบาล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2531 และได้แยกเป็นชุมชนหัวบ้านชะอำ (13 พฤษภาคม 2540 ) และชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ (10 กรกฎาคม 2540) ในที่สุด ปัจจุบันชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ ประกอบด้วย 3 หมู่บ้านย่อย ได้แก่ 1. บ้านใหญ่ชะอำ 2. บ้านกลาง และ 3. ดอนขนมถ้วย (ดอนบัณฑิต) โดยมี นายเสนา เอี่ยมเอก เป็นประธานคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชนอีกจำนวน 129 คน 

อาณาเขต
ทิศเหนือจรด          ถนนเพชรเกษม    ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่    ตำบลชะอำ
ทิศใต้จรด              ถนนบ้านชะอำ 2   ชุมชนหัวบ้านชะอำ       ตำบลชะอำ 
ทิศตะวันออกจรด    ทางรถไฟ            ตลาดชะอำ                  ตำบลชะอำ

ทิศตะวันตกจรด      วัดชะอำ              ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่    ตำบลชะอำ

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020 เวลา 15:43 น.

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ