ชุมชนหัวบ้านชะอำ

   จัดตั้ง 13 พฤษภาคม 2540
   ประธานชุมชน นายยิน  เรืองสว่าง
   จำนวนกรรมการ (คน)
151
   จำนวนสมาชิก (คน) 2,876
   จำนวนครัวเรือน (หลัง) 656

ผู้มีความรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ของชุมชนหัวบ้านชะอำ  คลิกที่นี่

                                                ประวัติชุมชน

หัวบ้านชะอำเป็นชุมชนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเทศบาลเมืองชะอำ มีอาณาเขตทิศเหนือจรดกับชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ ทิศใต้จรดกับชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ ทิศตะวันออกจรดกับทางรถไฟ(ตลาดชะอำ) และชุมชนบ้านหนองแจง และทิศตะวันตกติดกับบ้านหนองยาว ตำบลเขาใหญ่
          ในอดีตบริเวณที่ตั้งชุมชนหัวบ้านชะอำ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางบริเวณทิศตะวันตกของทางรถไฟทั้งหมด เรียกรวม ๆ กันว่าเป็นหมู่บ้านชะอำ ในสมัยที่อำเภอชะอำยังมีการปกครองด้วยผู้ใหญ่บ้านและกำนันอยู่ ในบริเวณบ้านชะอำนี้ มีจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 เรียกว่า บ้านล่าง(เป็นชุมชนบ้านใหญ่ในปัจจุบัน) มีนายเทพ เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และหมู่ที่ 6 เรียกว่า บ้านบน  (เป็นชุมชนหัวบ้านชะอำในปัจจุบัน) มีนายไกร เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในบริเวณหมู่บ้านชะอำนี้ จะแบ่งเป็นหมู่บ้านย่อยเป็น 3 หมู่บ้านโดยเรียกต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน คือ บ้านใหญ่ชะอำ บ้านกลาง และหัวบ้านชะอำที่เป็นที่ตั้งของชุมชนในปัจจุบัน ประชาชนจึงเรียกขานกันว่า ชุมชนหัวบ้านชะอำจนถึงปัจจุบัน
            ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากหมู่บ้าน ตำบล ตำบลชะอำได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลชะอำ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2480 จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล ตามแผนมหาดไทยแม่บท (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2530-2534 ขึ้นเพื่อรวมตัวกันในการมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยการบริหารงานของ นายอเนก พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ โดยจัดตั้งชุมชนที่อยู่ทางทิศตะวันตกของทางรถไฟทั้งหมดเป็นชุมชนบ้านชะอำ ขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2531 แต่เนื่องจากชุมชนบ้านชะอำ มีอาณาเขตกว้างขวาง มีจำนวนประชากรในชุมชนจำนวนมากจึงมีการแยกจัดตั้งขึ้นเป็นชุมชนใหม่ จำนวน 2 ชุมชน คือชุมชนหัวบ้านชะอำ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 และชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ 10 กรกฎาคม 2540
             ในปัจจุบันชุมชนหัวบ้านชะอำ ประกอบด้วย  6 หมู่บ้านย่อย  คือ
             1. หมู่บ้านหัวบ้านชะอำ
             2. หมู่บ้านกลาง
             3. หมู่บ้านในดอน
             4. หมู่บ้านบ่อตาลักษณ์ 
             5. หมู่บ้านหนองงู
             6. หมู่บ้านหนองตาขั่ว โดยเรียกตามพื้นที่ในการก่อสร้างบ้านเรือน

แผนที่


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020 เวลา 16:10 น.

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ