ผลิตภัณฑ์พวงหรีด ดอกไม้จัน ชุมชนบ่อพุทรา

 


กลุ่มแม่บ้านรักษ์อาชีพชุมชนบ่อพุทรา 

 
  สินค้าที่จำหน่าย    พวงหรีด     ดอกไม้จัน

 
  ประธานกลุ่ม  :  นางชลธิชา    บูรณะโถ        โทรศัพท์    086-5270183

  ประวัิตโดยย่อของกลุ่มอาชีพ
                  กลุ่มแม่บ้านรักษ์อาชีพชุมชนบ่อพุทรา  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2556   จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านที่ทำงานช่วงเช้ากลับมาบ้าน   แล้วช่วงตอนเย็นก็ว่างงานไม่รู้จำทำอะไรและต้องการจะมีรายได้เสริมโดยนางชลธิชา  บูรณะโถ   ประธานกลุ่มได้รวบรวมและจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านรักอาชีพชุมชนบ่อพุทราโดยกลุ่มแม่บ้านได้ปรึกษากันและมีความต้องการที่จะทำดอกไม้จันและพวงหรีดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและเทศบาลเมืองชะอำ  ได้ดำเนินการอบรมเพิ่มเติมให้กับกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มต่อไป

  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

               1. นางชลธิชา    บูรณะโถ                                  ประธานกลุ่ม
               2. นางบุญเรือง    อาจประดิษฐ์                           รองประธาน
               3. นายชูชัย      แฉล้มไธสง                                เหรัญญิก
               4. นางสาวนุกูล   สิงคารวงศ์                               เลขานุการ
               5. นางนิภา         สิงคารวงศ์                               สมาชิก
               6. นางมณฑา      กำมะหยี่                                   สมาชิก
               7. นางจำปี         ทองมา                                     สมาชิก
               8. นางสาวนิด     เกิดทรัพย์                                 สมาชิก
               9. นางสาววารญา   อยู่ดี                                     สมาชิก
               10. นางสาวภิกิต    เทพภูเขียว                            สมาชิก
               11. นางสาวรัญชิดา   สิงคารวงศ์                          สมาชิก

   ติดต่อประสานงานโดย
                1. นางสาวมาลัย    การินตา  (กิ่ง)  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน   086-8844204
                2. นาวณัฐศิตา   เป็นศิริ (น้อง)   หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   089-1826919

  สนับสนุนโดย
                นายนุกูล   พรสมบูรณ์ศิริ         นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
                กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชะอำ      โทรศัพท์    032-471665     โทรสาร   032-471665
                สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ

              
         

 

 

หน่วยงานภาครัฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

อัตราแลกเปลี่ยน

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ