การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง


การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ผู้ป่วยเอดส์   คือ   ผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรอง   และทำการวินิจฉัยแล้ว

คุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย ฯ
              1. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ
              2. มีใบรับรองแพทย์

เอกสารที่ใช้
               1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน     1   ชุด
               2. สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน     1   ชุด
               3. สำเนาสมุดบัญชี (ออมทรัพย์)           จำนวน     1   ชุด

การยื่นคำขอรับการสงเคราะห์
               สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นแทนได้

จะได้รับการสงเคราะห์เท่าไร
               จะได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละ  500 บาท

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2014 เวลา 11:23 น.

 

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

แลกเปลี่ยนเงินตรา

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


พยากรณ์อากาศ


พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

QR Code
เทศบาลเมืองชะอำ